ماژول های سیسکو

ماژول در واقع وسایل جانبی میباشد که میتوان روی روتر و یا سوئیچ اضافه نمود ، این ماژول میتواند Codec برای تجهیزات VOIP یا پورت های Giga یا fast اترنت و یا Module برای اضافه کردن تجهیزات امنیتی مثل IPS برای سیستم تشخیص نفوذ باشد.

معرفی تعدادی از ماژول های روترهای سیسکو

  NM-1FE2W : ماژولي است که معمولا” روي روترهاي سري ۳۶۰۰ نصب مي شود و يک پورت Fast Ethernet و دو پورت WAN (سريال) به روتر اضافه مي کند. (البته کارت WIC1T يا WIC2T هم لازم است)

 NM-2FE2W : ماژولي است که معمولا” روي روترهاي سري ۳۶۰۰ نصب مي شود و دو پورت Fast Ethernet و دو پورت WAN (سريال) به روتر اضافه مي کند. (البته کارت WIC1T يا WIC2T هم لازم است)

 

 VIC-2FXS : همانند FXO بوده با اين تفاوت که به ماژول FXO خطوط تلفن شهري (PSTN) وصل مي شود اما به ماژول FXS مستقيما” گوشي تلفن وصل مي شود.

NM32A : ماژول Data براي ۳۲ خط تلفن بدون مودم Internal مي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد ۳۲ مودم External به روتر وصل شود.

 

 

NM16A : ماژول Data براي ۱۶ خط تلفن بدون مودم Internal مي باشد. اگر از اين ماژول استفاده شود بايد ۱۶ مودم External به روتر وصل شود

NM-2V : ماژولي است که روي روتر نصب مي شود و به آن مي توان ۲ کارت FXO يا FXS وصل کرد.

VIC-2FXO : بوسيله اين کارت مي توان دو خط آنالوگ معمولي را به منظور VoIP به روتر وصل کرد.

NM16AM:ماژول Data براي ۱۶ خط تلفن به همراه ۱۶ مودم Internal با سرعت ۵۶Kb/s مي باشد.

 NM-HDV-1E1e همانند NM-HDV-1E1 بوده با اين تفاوت که DSP Proccessor آن قوي تر است.

WIC1T : با اتصال اين کارت به روتر يک پورت سريال Wan به روتر اضافه مي شود.

NM-HDV-2E1 : بوسيله اين ماژول ۲ خط E1 را مي توان به روتر متصل کرد.

NM-HDV-1E1 : بوسيله اين ماژول مي توان ۱ خط E1 به روتر متصل کرد.

NM-HDV-1T1 : بوسيله اين ماژول مي توان ۱ خط T1 به روتر متصل کرد.

NM-HDV-2T1 : بوسيله اين ماژول مي توان ۲ خط T1 به روتر متصل کرد.

 

Copyright www.webdesigner-profi.de